Sep

9

Declaring Wales’ Independence’ festival

10.00am

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael NAWR ar gyfer ein gŵyl ‘Datgan Annibyniaeth Cymru’ yng Nghanolfan Owain Glyndŵr ym Machynlleth ar ddydd Sadwrn 9 Medi.

Bachwch eich tocyn!

Bydd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau i roi blas ar sut y bydd hi i fyw yn yn Gymru rydd, gan gynnwys:

Gweithdy creadigol ‘Diwrnod yng Nghymru Rydd

Ffair stondinau radical

Trafodaeth am heddleua mewn Cymru annibynnol

Trafodaeth ar groesdoriadedd (intersectionality) ac annibyniaeth

…a llawer mwy!

Bydd gig cerddoriaeth arbrofol arbennig i ddilyn y diwrnod gyda’r nos – mwy o wybodaeth i ddilyn.

Welwn ni chi ym Machynlleth i gipio’r Gymru annibynnol radical


Tickets are now available for our ‘Declaring Wales’ Independence’ festival at the Owain Glyndŵr centre in Machynlleth on Saturday 9 September.

Grab your ticket now!

Join us for a full day of activities that will give a taste of what it will be like to live in a free Wales, including:

A creative workshop ‘A day in free Wales’

A fair of radical stalls

A discussion about policing in an independent Wales

Discussion on intersectionality and independence

…and lots more!

There will be a gig of experimental artists in the evening – more information to follow.

Will we see you in Machynlleth for a glimpse of a radical, free Wales?

 

Organised by Undod