Sep

30

Dychmygu Cymru Annibynnol / Imagining an Independent Wales

7.30pm

Rydyn ni’n falch iawn o allu rhannu manylion y digwyddiad yng Nghaerdydd rydyn ni’n ei gynnal ar y noson cyn yr orymdaith annibyniaeth nesaf:

Dychymgu Cymru Annibynnol: Gweledigaethau Blaengar

7:30pm, nos Wener, 30 Medi

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, 43 Heol Siarl, Caerdydd, CF10 2GB

Gyda:

  • Leanne Wood
  • Mirain Owen (Cymdeithas yr Iaith)
  • Tessa Marshall (Achub y Dolydd Gogleddol)
  • Jalisa Andrews

Wrth i ni orymdeithio dros annibyniaeth, mae angen hefyd datblygu gweledigaeth ar gyfer Cymru rydd a fydd yn gwella ein bywydau ni oll.

Rydym yn edrych ymlaen at dy groesawu i’r digwyddiad.

Cadw dy le nawr.

Cofion gorau

Talat Chaudhri

Cadeirydd, Melin Drafod

melindrafod.cymru

………

We’re excited to be able to share the details of our event in Cardiff the night before the next independence march:

Imagining an independent Wales: progressive visions

7:30pm, Friday, 30 September

Quaker Meeting House, 43 Charles Street, Cardiff, CF10 2GB

With:

  • Leanne Wood
  • Mirain Owen (Cymdeithas yr Iaith)
  • Tessa Marshall (Save the Northern Meadows)
  • Jalisa Andrews

As we march for independence, we also need to develop a vision for a free Wales that will improve all of our lives.

We look forward to welcoming you to the event.

Reserve your place now.

Best wishes

Talat Chaudhri

Chair, Melin Drafod

melindrafod.cymru

Organised by Melin Drafod