May

22

No to Execution: No to Islamic republic of murder and crime in Iran

6.30pm

Dear comrades and friends, we are going to have a quick protest against the executions in Iran in front of the Islamic Centre (IRI’s institution in Manchester) M1 7HB on Monday 18:30.

Please join us and also circulate the poster in your groups and among your circles.

Solidarity
No to Execution
No to Islamic republic of murder and crime in Iran

Monday 22 of May, 6:30pm, in front of Islamic republic of Iran’s office in Manchester (known as Islamic centre) we protest against execution of prisoners by this murderous regime.

شما چوبه‌های دار و دخمه‌های شکنجه دارید
ما خیابان تسخیر میکنیم
و ما حنجره‌ها را داریم

به سوی افشای یکپارچه‌ی جنایت و به کارگیری حذف فیزیکی علیه زندانیان در جمهوری اسلامی ایران،
مقابل دفتر نمایندگی این رژیم ضدانسانی در منچستر خواهیم ایستاد
دوشنبه از ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر: [M1 7HB]
با پخش اعلامیه، فریاد اعتراض و ابراز همبستگی بین‌المللی در محکومیت این رژیم و سرود‌خوانی انقلابی خواب جانیان و بانیان ستم را بر هم می‌زنیم.

نمادهای ما نام مبارزان است،
اراده ما به نفی هر ستمگر و دفاع از تمامی ستم‌دیده‌گان و زحمت‌کشان
و هدف ما بیداریِ برگشت‌ناپذیر مردمان جهان نسبت به ستم و خشونت این رژیم جنایت‌پیشه خواهد بود.

از همه افراد، سازمان‌ها، و گروه‌های آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم آگاهی و همبستگی را به مدد خیابان به‌کار ببندیم
و نظام خوف و ارتجاع را یک‌صدا افشا ‌نماییم.
Join us this coming Monday
این دوشنبه به ما بپیوندید:
#no_to_execution
#viva_revolution

Down with Islamic republic of murder and crime in Iran

Torture, murder, and crime
All in the name of Islam?

Death to dictator

#woman_life_freedom
#solidarity with peoples in #iran

Organised by Red Roots Collective